2016

Våren 2016
339 Tjuvheder
340 Hemkomsten
341 Wild Tales
342 Melbourne
343 Leviatan

Sommaren 2016
344 En man som heter Ove

Hösten 2016
345 En natt i Havanna
356 Under körsbärsträden
357 Dheepan
358 Taxi Teheran