2017

Våren 2017
359 Julieta
360 Sauls son
361 Snowden
362 Jätten

Sommaren 2017
363 La La Land

Hösten 2017
364 Manchester by Sea
365 Ljus i natten

Filmfestival oktober
366 Wiener-dog
367 Fyren mellan haven
368 Moonlight

Hösten 2017 (forts.)
369 I, Daniel Blake
370 Aquarius