2019

Våren 2019
381 En väldig vänskap
382 Allt för min son
383 Goliat
384 And breathe normally
385 Shoplifters

Sommaren 2019
386 Ted – för kärlekens skull

Hösten 2019
387 Sweet Country
388 Den tysta revolutionen
389 Woman at War
390 Sir